Studera kinesiska i Kina
Kinesiska

Lär dig kinesiska språket utomlands

En miljard människor har mandarin, den gemensamma ”standardkinesiskan”, som sitt modersmål. Därmed är språket världens mest använda modersmål. Med Kinas ekonomiska framryckning har det blivit allt viktigare för företag att anställa medarbetare som kan kommunicera med kinesiska kunder och leverantörer på deras eget språk. Vill du bli en av dem? Studera kinesiska i Kina!

Lär dig kinesiska i:

Den dialekt du kommer att lära dig när du studerar kinesiska i Kina med oss är mandarin. Mandarin betraktas som ett slags standardkinesiska. Det är detta språk som används i radio och tv och det är också regeringens officiella språk. Dessutom lärs det ut till alla kinesiska elever som går i skolan. Därutöver finns det i Kina många andra dialekter där shanghainesiska och kantonesiska är de största.

small-city-shanghai-china-boats

Kina är både hypermodernt och uråldrigt. Nyckeln till att förstå den kinesiska kulturen är att lära sig åtminstone grundläggande kinesiska för att kunna komma kineserna inpå livet.

Skriftspråket med sina skrivtecken är gemensamt. Det gör att kineser kan kommunicera skriftligt trots att de kanske inte förstår varandras dialekter. Moderna kinesiska ordböcker innehåller ungefär 6 000-8 000 tecken, och för att kunna tillgodogöra sig dagstidningar och litteratur anses man behöva man kunna förstå cirka 2 000.

Just skrivtecknen gör kinesiskan så annorlunda för oss västerlänningar. I stället för bokstäver använder man i sitt skriftspråk en sorts stiliserade bilder. Det är inte enkelt, men det är väldigt vackert och användbart. Kunskaper i kinesiska ger dig insyn i ett land med en uråldrig kultur och dessutom med en dramatisk ekonomisk utveckling.

Kinesiska och kinesisk kultur
Kinesisk opera, det vi ibland kallar Pekingopera, är en mycket gammal konstform, som har funnits sedan 200 f. Kr. Instrumenten som används är klassiska kinesiska instrument. Alla roller spelas av män, även kvinnorollerna, och masker av olika slag har en framträdande roll.

Det är Kinas geografi som oftast styrt vilka dialekter som fått fäste i de olika områdena, men ibland har även politiskt inflytande styrt spridningen av olika dialekter. De flesta kineser som bodde i ett brett bälte från nuvarande Manchuriet i öst till Yunnan i sydväst använde olika varianter av mandarin som modersmål. Fram till 1900-talet talade få sydkineser mandarin, men genom kontakter mellan myndigheter och landsbygdsbefolkning fick det Pekinginfluerade mandarinet successivt allt större inflytande.

I och med upprättandet av ett grundskolesystem i den kinesiska republiken fick anpassningsförsöken ett helt annat genomslag. Som resultat talar en stor majoritet av befolkningen på Fastlandskina och i Taiwan i dag mandarin. I Hong Kong är det formella språket fortfarande kantonesiska, även om mandarin blir allt vanligare även här.

Förbjudna staden i Peking

Före den kinesiska revolutionen var Kina ett kejsardöme. Kejsaren bodde här, i den Förbjudna staden i centrala Peking, som du måste försöka få möjlighet att besöka under din tid i Kina.

Den språkliga likriktningen i norra Kina är till största del beroende av geografiska omständigheter, nämligen de stora slätterna i norra Kina. De sydliga delarna av landet, med sina bergskedjor och floder, har istället resulterat i en mycket större flora av dialekter.

VISSTE DU ATT…

…de kinesiska skrivtecknen är gemensamma? Det gör att alla kineser har ett gemensamt skriftspråk, och därmed kan läsa tidningar och förstå myndighetsbeslut, trots att de kan tala dialekter som är väldigt olika och inte alls förstår varandras talade språk. Drygt tvåtusen år av gemensamt skriftspråk upprätthålls än i dag och gäller för samtliga dialekter.

Ta ett lite annorlunda avbrott i vardagen och lär dig kinesiska: Läs en språkkurs i kinesiska i Shanghai →

Boka din språkkurs

Nu är det dags att lämna vardagen för en stund och göra något för dig själv. Välj vart du vill åka, hur länge du vill vara borta, vilken typ av kurs du vill läsa och hur du vill bo. Boka din språkkurs här.

Läs mer här

Kontakta oss

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.