Visum

Ansök om visum

För att resa till vissa länder behöver du ha ett visum. När du ska läsa en språkkurs behöver du i en del fall ett studentvisum, medan det i andra räcker med ett turistvisum. Här reder vi ut vad som gäller och hur du gör.

Turistvisum eller studentvisum till USA

Om du ska läsa en allmän kurs i USA som är kortare än tre månader behöver du ansöka om ett turistvisum, ett så kallat ESTA. Det ansöker du om online, på US Department of Homeland Securitys hemsida.

Om du vill läsa en intensiv kurs eller om du vill studera längre än tre månader behöver du ansöka om ett studentvisum hos American Embassy i Stockholm. Alla sökande måste besöka den amerikanska ambassaden i Stockholm för en kort intervju för att få ut sitt visum.

Så här går det till:

 • Se till att du har ditt visumunderlag (I-20 form) redo. Underlaget utfärdas av skolan i USA och skickas till dig från oss när du har blivit antagen till kursen.
 • Gör din visumansökan online via amerikanska ambassadens hemsida
 • Boka en intervjutid på ambassadens hemsida
 • Förbered alla relevanta handlingar samt betala visumavgifter innan ditt besök
 • Genomför din intervju på amerikanska ambassaden i Stockholm
 • Räkna med att det tar ambassaden ca en till två veckor att ställa ut ditt studentvisum

Vi skickar mer utförliga instruktioner och checklistor vid bokningstillfället om du behöver ansöka om ett studentvisum.

Nonimmigrant Visa Unit American Embassy
Dag Hammarsköldsv. 31
115 89 Stockholm
www.usemb.se

 

Studentvisum till Kanada om du studerar längre än sex månader

Om du ska läsa en språkkurs i Kanada som är kortare än sex månader behöver du inte ansöka om ett visum. Du behöver däremot ha ditt studieintyg från skolan tillgängligt när du reser in i landet.

Ska du läsa en språkkurs som är sex månader eller längre behöver du ansöka om ett studentvisum hos Canadian High Commission Visa Division som finns i London, England.

Så här går det till:

 • För att kunna ansöka om visum behöver du ett studieintyg och visumunderlag från skolan. Vi kommer att skicka detta till dig så snart du blivit antagen.
 • Sammanställ din visumansökan med alla relevanta dokument och värdehandlingar
 • Betala visumavgift
 • Ansök online eller per post

Vi skickar mer utförliga instruktioner och checklistor vid bokningstillfället om du behöver ansöka om ett studentvisum.

High Commission of Canada to the United Kingdom in London
Macdonald House
1 Grosvenor Square
London, W1K 4AB
Telephone: 0207 258 6600
Fax: 0207 258 6333
www.cic.gc.ca/english/index.asp

Turismvisum eller studentvisum till Australien

Om du ska läsa en språkkurs i Australien som är kortare än tre månader behöver du ansöka om ett turistvisum. Visumet ansöker du om på The Australian Government Department of Immigration & Citizenship hemsida.

Om du ska studera längre än tre månader behöver du ansöka om ett studentvisum. Även studentvisumet ansöker du om på The Australian Governments hemsida.

Så här går det till:

 • Du behöver ha ett visumunderlag från skolan innan du kan ansöka om ett studentvisum. Det skickas från skolan när du har blivit antagen och vi skickar det till dig.
 • Betala visumavgiften till The Australian Government
 • Fyll i din ansökan online
 • Besked om din visumansökan kan ta ungefär en vecka, men du bör vara ute minst en månad innan avresa.

Vi skickar mer utförliga instruktioner och checklistor vid bokningstillfället om du behöver ansöka om ett studentvisum.

 

Studentvisum till Nya Zeeland om du studerar längre än tre månader

När du läser en språkkurs i Nya Zeeland som är kortare än tre månader behöver du inget visum. Har du planer på att stanna längre än tre månader eller vet innan avresa att du kommer att studera i 13 veckor eller fler behöver du ansöka om ett studentvisum. Det går att ansöka om detta visum väl på plats i Nya Zeeland, men vi rekommenderar dig att få ditt visum utställt innan din avresa.

Så här går det till:

 • För att kunna ansöka om visum behöver du ett studieintyg från skolan. Det utfärdas av skolan och vi skickar det till dig så snart du blivit antagen.
 • Sammanställ alla visumhandlingar och dokument
 • Betala in en visumavgift
 • Skicka ansökan till New Zealand Embassy i Nederländerna (se adress nedan)

Vi skickar mer utförliga instruktioner och checklistor vid bokningstillfället om du behöver ansöka om ett studentvisum.

Immigration New Zealand
Eisenhowerlaan 77
2517 KK The Hauge
The Netherlands
http://www.immigration.govt.nz/

Alltid studentvisum till Kina

Du behöver ansöka om ett studentvisum till Kina oavsett hur lång din språkkurs är. Om din kurs är kortare än sex månader behöver du ansöka om ett så kallat F-visum. Pågår din kurs i mer än sex månader behöver du ett så kallat X-visum.

F-visum, så här går det till:

 • För att kunna ansöka om F-visum behöver du en inbjudan från skolan. Vi kommer att skicka denna till dig så snart du blivit antagen.
 • Fyll i en blankett för visum till Kina
 • Ifylld blankett, passfoto, inbjudan från skolan och ditt pass skickas eller lämnas personligen till Kinesiska ambassaden i Stockholm eller Kinesiska Generalkonsulatet i Göteborg. Viktigt är att ditt pass är giltigt minst sex månader efter din inresa till Kina.
 • Handläggningstiden för visumet är vanligtvis ungefär 10 dagar

X-visum, så här går det till:

 • För att kunna ansöka om X-visum behöver du ett studieintyg från skolan. Vi kommer att skicka detta till dig så snart du blivit antagen.
 • Fyll i Foreign Student Visa Application Form (JW201 eller JW 202). Denna blankett ställs ut av skolan och skickas till dig från oss.
 • Fylla i en blankett för visum till Kina
 • Du behöver även genomgå en hälsoundersökning i Sverige, inklusive lungröntgen och HIV- och syfilistest.
 • Utöver dessa handlingar behöver du även bifoga ett passfoto och ditt pass i din ansökan till ambassaden
 • Handläggningstiden för visumet är vanligtvis ungefär 10 dagar
 • För vistelser längre än sex månader kommer du endast få ett inresetillstånd. När du anlänt till Kina måste du uppsöka polismyndigheten för att söka om uppehållstillstånd i landet. Det ska du göra inom 30 dagar, och skolan brukar kunna hjälpa till med det.

Vi skickar mer utförliga instruktioner och checklistor vid bokningstillfället om du behöver ansöka om ett studentvisum.

Studentvisum till Japan om du studerar längre än 90 dagar

Om du läser en språkkurs som är kortare än 90 dagar i Japan behöver du inget visum. Däremot behöver du visa upp ett studieintyg från skolan, din returbiljett och CSN:s studieförsäkran på engelska (eller ett Financial Statement från din bank) vid passkontrollen vid inresan. Din returbiljett behöver ha ett hemresedatum inom 90 dagar men det är inga problem att ha en ombokningsbar biljett.

En studieförsäkran från CSN kan du beställa när din ansökan om studiemedel blivit godkänd av CSN. Detta förutsatt att du valt att finansiera dina studier med studiemedel från CSN. Har du valt att inte finansiera din kurs med studiemedel kan du kontakta din bank och beställa ett Financial Statement, detta för att kunna visa att du har pengar nog att finansiera din språkkurs.

Ska du studera längre än 90 dagar behöver du ansöka om ett Pre-college visum. För att kunna ansöka om detta visum behöver du ett visumunderlag som heter Certificate of Eligibility.

Så här går det till: 

 • Visumunderlaget får du genom att fylla i de blanketter som vi bifogar i ditt antagningsbrev, efter att din bokning kommit in till oss. Ifyllda blanketter skickas tillbaka till oss och vi skickar dem sedan vidare till skolan i Japan.
 • Betala en avgift för visumunderlaget direkt till oss
 • Visumunderlaget utfärdas sedan av Japanska myndigheter. Handläggningstiden varierar och kan vara mellan fyra och sju månader.
 • När du fått ditt Certificate of Eligibility av oss ska detta skickas vidare till Japanska Ambassaden i Stockholm.
 • Ambassaden utfärdar ditt visum cirka en vecka efter att de mottagit ditt visumunderlag. Visumet skickas till din hemadress.

Vi skickar mer utförliga instruktioner och checklistor vid bokningstillfället om du behöver ansöka om ett studentvisum.

Boka din språkkurs

Nu är det dags att lämna vardagen för en stund och göra något för dig själv. Välj vart du vill åka, hur länge du vill vara borta, vilken typ av kurs du vill läsa och hur du vill bo. Boka din språkkurs här.

Läs mer här

Kontakta oss

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.