Studiemedel

Sök studiemedel för din språkkurs

Du som vill studera språk utomlands kan i många fall söka studiemedel från CSN för din språkkurs. Vi hjälper dig att reda ut vilka belopp du kan få och hur du ansöker om detta.

En grundregel för att du ska få studiemedel från CSN för din språkkurs är att europeiska språk ska studeras i Europa och att språkkursen ska vara minst tre veckor lång. Detta innebär att du inte beviljas studiemedel om du till exempel vill studera engelska i USA eller Australien. CSN beviljar även studiemedel för språkstudier om minst 13 veckor i Kina, Japan, Marocko och Ryssland.

Fribelopp

CSN har regler för hur mycket pengar du får tjäna under tiden du studerar eller under det kalenderhalvår som studierna pågår, så kallat fribelopp. Läs mer om fribelopp och vad som gäller för just dig på CSN:s hemsida.

 

Belopp du kan få från csn (angivet i sek)
Land Bidrag per vecka Lån per vecka Mer-kostnads-lån  lån till resa lån till försäkring 12 månader
Storbritannien 705 2 300 1 350 2 100  2 614
Spanien 705 1 900 1 350 1 500  2 614
Frankrike 705 2 400 1 350 2 500  2 614
Italien 705 2 750 1 350 1 800  2 614
Tyskland 705 1 400 1 350 1 000  2 614
Malta 705 1 950 1 350 4 000  2 614
japan 705 2 400 1 350 11 800  7 277
kina 705 1 850 1 350 7 500  7 277

 

 

Räkneexempel* för en språkkurs till Storbritannien på 13 veckor:
Bidrag SEK 705 / vecka
Lån SEK 2 300 / Vecka
Merkostnadslån SEK 1 350 / vecka
Totalt per vecka SEK 4 355 / vecka
Totalt för 13 veckor 13 X SEK 4 355 = SEK 56 615

Utöver ovan lån och bidrag kan du också beviljas lån för din resa och försäkring.

 

*Observera att detta är ett exempel. CSN gör en individuell bedömning i varje fall och terminslängder kan skilja sig mellan olika skolor. Notera även att reglerna för studiemedel för studier utomlands ändras den 1 juli 2015. För mer information och dagsaktuella belopp se CSN:s hemsida.

Boka din språkkurs

Nu är det dags att lämna vardagen för en stund och göra något för dig själv. Välj vart du vill åka, hur länge du vill vara borta, vilken typ av kurs du vill läsa och hur du vill bo. Boka din språkkurs här.

Läs mer här

Kontakta oss

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.