Kursvillkor

Viktig information och kursvillkor

Här hittar du viktig information om betalningsvillkor, studiemedel, garanti, avbeställningsskydd med mera. Det är viktigt att du läser igenom våra kursvillkor innan du bokar din språkkurs.

Avbeställningsskydd

För att skydda dig om du blir tvungen att avboka din språkkurs (på grund av sjukdom av ej övergående art som inte var känd vid bokningstillfället) kan du genom STS teckna ett avbeställningsskydd om SEK 500. Sjukdom och olycksfall ska kunna styrkas med ett ojävigt läkarintyg. STS betalar då tillbaka samtliga inbetalda avgifter med undantag för anmälningsavgiften och avbeställningsskyddet. Avbeställningen ska vara STS tillhanda senast klockan 12.00 sista helgfria vardagen före kursstart alternativt klockan 12.00 sista helgfria vardagen innan du får tillgång till ditt boende. Det datum som infaller först gäller.

Studiemedel och finansiering

Du har möjlighet att ansöka om statliga studiemedel till språkkurser inom Europa som är tre veckor eller längre. Du har också möjlighet att ansöka om statliga studiemedel till språkkurser i Kina, Japan, Ryssland och Marocko om de varar 13 veckor eller längre. Studiemedel kan sökas så snart du har fått ditt officiella antagningsbesked från skolan. Du har även möjlighet att söka merkostnadslån för resekostnader till och från studieorten, för kursavgiften samt för din försäkring. För aktuella studiemedelsbelopp och mer information, besök CSN:s hemsida.

Betalningsvillkor

Avgiften för hela bokningen ska betalas senast 30 dagar före kursens start. Vid anmälan till kurs som startar inom 30 dagar ska hela avgiften betalas omgående. Vid förfrågan kan slutfakturan anpassas efter CSN:s utbetalning.

I bokningen ingår:

 • språkkurs
 • boende (om du bokar det genom STS)
 • eventuellt tillägg enligt valt kursupplägg
 • viss kurslitteratur (på de flesta orter)
 • information om studieorten, skolan, kursen och boendet
 • intyg från skolan
 • kursdiplom från STS

Ej inkluderat i bokningen

I avgiften för bokningen ingår inte kostnader för resor, transfer (kan bokas mot tillägg), eventuellt tillkommande kurslitteratur, eventuell visumavgift, eventuell hälsoundersökning, försäkring, avbeställningsskydd (kan bokas mot tillägg), eventull examensavgift, utflykter och arrangemang på plats och fickpengar.

Ombokning

Vid ändring av kurs, studieort, kursdatum eller boendealternativ debiteras en ombokningsavgift på SEK 450. Avgiften måste betalas omgående. Kurs kan skjutas upp högst 12 månader utan att ny anmälningsavgift måste erläggas. Ombokning kan endast göras fram till 14 dagar före kursstart. Avgiften tillkommer ej för studenter som önskar förlänga sin språkkurs eller som i stället söker till någon av IBS universitets- och collegeutbildningar. Om skolan, efter kursstart, tillåter ändring av kursupplägg eller boendealternativ berättigar detta ej till återbetalning av eventuellt outnyttjade tjänster.

Avbokning

Avbokning ska skickas till STS kontor i Göteborg. Följande villkor gäller vid avbokning:

 • vid avbokning tidigare än 30 dagar innan tilltänkt kursstart återbetalas hela avgiften förutom avbeställningsskydd och anmälningsavgift
 • vid avbokning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar innan tilltänkt kursstart, förbehåller sig STS rätten att behålla 30% av avgiften
 • vid avbokning senare än 14 dagar men tidigare än 5 dagar innan tilltänkt kursstart, förbehåller sig STS rätten att behålla 50% av avgiften
 • vid avbokning senare än fem arbetsdagar innan tilltänkt kursstart utgår ingen återbetalning av avgiften
 • om kursstart ombokats mindre än 30 dagar före avresa används vid eventuell senare avbokning ombokningsdatumet och det ursprungliga datumet för kursstart som underlag när avbokningsavgift beräknas. Med tilltänkt kursstart menas datumet då du får tillgång till ditt boende, alternativt datumet då språkkursen börjar. Det datum som infaller först gäller.

Avbrytande av kurs

I det fall du rest iväg på din språkkurs och måste avbryta din vistelse utgår ingen återbetalning.

Försäkring

När du studerar utomlands är det viktigt att du har ett fullgott försäkringsskydd under hela din utlandsvistelse. Kontakta oss för mer information.

Force Majeure

STS fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenären på grund av katastrof, strejk eller annan händelse av force majeure-karaktär, eller resenärens egen försummelse.

Övrigt

Alla priser är angivna i SEK. Priserna avser kurser som påbörjas under 2015. Observera att priserna kan variera beroende på valt antal kursveckor. STS reserverar sig för kursändringar samt för avgiftshöjningar på grund av valutakursförändringar och oförutsedda prishöjningar, uppkomna efter 2014-08-18 och över vilka STS ej kan råda. Skolan medger ej prisavdrag för rese- eller boendeprestationer eller andra tjänster som erbjudits men inte utnyttjats.

STS reserverar sig för ändring av antalet lektioner per vecka på grund av otillräckligt antal elever. I sådana fall kompenseras bortfallet av lektionstimmar genom färre studenter per lärare. Inställd undervisning på grund av officiell helgdag i värdlandet berättigar inte till kompensation.

Högsäsongstillägg kan förekomma under sommar, jul, speciella högtider eller arrangemang.

Elev som vill göra gällande fel eller brist i STS fullgörande av sina prestationer skall omedelbart anmäla detta till STS. STS ska ges möjlighet att snarast vidta lämpliga åtgärder för att kunna avhjälpa eventuella fel. Om rättelse ej erhållits på plats skall skriftligt klagomål framföras till STS senast 30 dagar efter avslutad kurs.

STS strävar efter att tillhandahålla aktuell och korrekt information, men reserverar sig för eventuellt ej uppdaterad information på hemsidan, samt förändringar gjorda av respektive skola som STS inte kan råda över.

STS Student Travel Schools AB tillhör kategorin högst rankade företag i Sverige gällande kreditvärdighet. Denna Trippel-A rating gör STS till ett tryggt val som arrangör för din utlandsvistelse.

 

Kontakta oss om du har frågor

Telefon: 0771-20 20 50

E.mail: sts@sprakskolor.se

 

Boka din språkkurs

Nu är det dags att lämna vardagen för en stund och göra något för dig själv. Välj vart du vill åka, hur länge du vill vara borta, vilken typ av kurs du vill läsa och hur du vill bo. Boka din språkkurs här.

Läs mer här

Kontakta oss

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.